Lausunnot

Professor i förvaltningsrätt varnar för grundlagsproblematik

Julkaistu 08.07.2016 klo 12:22

Utlåtande om tingsrättsnätverket

Julkaistu 03.06.2015 klo 10:50

Skrivelse till Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg

Julkaistu 13.05.2015 klo 12:52

Utlåtande om metropolförvaltningen

Julkaistu 09.02.2015 klo 13:42

Skrivelse till justitiekanslern

Julkaistu 18.11.2014 klo 08:49

Utlåtande om förslag till ändring av 5 § i språklagen

Julkaistu 30.09.2014 klo 11:01

Utlåtande om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Julkaistu 19.08.2014 klo 09:34

Hallinto


Folktingetin hallintovaliokunta on ruotsinkielisyyteen liittyvien asioiden edunvalvoja valtion ja kuntien hallinnossa. Ministerit ja eduskunnan valiokunnat pyytävät Folktingetiltä usein lausuntoja.

Hallintovaliokunta valmistelee:

• lausuntoja, kun valtiovallan on hallintoreformien ja uusien lakien säätämisen yhteydessä tärkeää huolehtia ruotsinkielisen väestön oikeuksista
• kirjelmiä muistuttamaan ministereitä ja johtavia virkamiehiä asioissa, jotka vaikuttavat kielellisten oikeuksien toteutumiseen
• tapaamisia, joissa Folktinget keskustelee keskeisistä asioista suoraan asioiden valmistelijoiden ja päättäjien kanssa.

Vuoden 2013 ajankohtaisia asioita ovat muun muassa kuntarakennelaki, uuden kunnallislain valmistelu ja poliisihallinnon uudistuksen kolmas vaihe.


Hallintovaliokunta

Puheenjohtaja
Mats Brandt (rkp)

Jäsenet
Mikael Enberg (rkp)
Carl-Gustav Mangs (rkp)
Ralf Skåtar (rkp)
Mia Wikström (rkp)
Jari Lehtivaara (sdp)
Nina Lindroos-Holmström (sdp)
Henrik Lundsten (kok)
Erica Sjöström (c, Ahvenanmaa)
Sandra Nestorova (vihr.)
Mauri C. Elovainio (kesk.)
Linda Grönqvist (Suomen kuntaliitto)

Pysyvä asiantuntija
Ida Sulin (Suomen kuntaliitto)
Siv Sandberg (Åbo Akademi)

Sihteeri
Johanna Lindholm