Lausunnot

Utlåtande om andra stadiets anordnarnätverk och finanisiering

Julkaistu 02.12.2014 klo 08:42

Språkinlärning inom dagvården och förskolan

Julkaistu 19.12.2013 klo 17:14

Skrivelse om läroplanen 2016

Julkaistu 22.04.2013 klo 13:14

Skrivelse om svenska läromedel

Julkaistu 22.04.2013 klo 13:12

Utlåtande om rapporten Funktionell svenska

Julkaistu 03.09.2012 klo 15:45

Utlåtande om timfördelningen

Julkaistu 23.03.2012 klo 12:25

koulutus

Folktingetin koulutusvaliokunta seuraa koulutuksen tilaa ja tilannetta Suomen ruotsinkielisellä alueella ja tekee tarvittaessa aloitteita koulutusasioista. Valiokunta pitää yhteyttä valtion ja kuntien opetusviranomaisiin sekä oppilaitoksiin esikouluista ja päiväkodeista aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata toisen kotimaisen kielen, ruotsin opetusta.  Ruotsinkielinen päivähoito ja ruotsinkielinen koulutusjärjestelmä kaikilla koulutusasteilla on edellytys sille, että hallitsemme äidinkielemme ruotsin ja voimme siirtää kielen eteenpäin seuraaville sukupolville.

Ajankohtaista valiokunnassa

Helmikuun kokouksessaan valiokunta käsitteli tulevaan, Tampereella järjestettävään Folktingetin tilaisuuteen liittyviä asioita kuten vuoden 2012 toimintakertomusta ja opetukseen liittyviä aloitteita. Maaliskuun ja huhtikuun kokousten pääteemoja olivat kielikylpyopetus ja kaksikieliset koulut. Folktingetin johto vieraili huhtikuussa Opetushallituksessa ja luovutti kaksi kirjelmää. Toinen koski opetussuunnitelmaa 2016 ja toinen ruotsinkielistä opetusaineistoa.

Koulutusvaliokunta

Puheenjohtaja:
Anna Bertills, rkp

Jäsenet:
Viveca Bäck, rkp
Mikael Eriksson, rkp
Johanna Stenman, rkp
Catharina von Schoulz, rkp
Elisabeth Helander, sdp
Richard Sjölund, sdp
Petri Mäntysaari, kok.
Sune Alén, Ahvenanmaa
Lena Sjöberg, vihr.
Edward Krogius, kd
Martina Reuter, vas.

Pysyvä asiantuntija
Bob Karlsson(Opetushallitus)
Kurt Torsell (Kuntaliitto)

Sihteeri
Anders Björklöf