Välkommen på De finlandssvenska integrationsdagarna 27-28.11 på Hanaholmen, Esbo.

DE FINLANDSSVENSKA INTEGRATIONSDAGARNA

Arrangeras av Hanaholmen, Bildningsalliansen och Folktinget. 

Program

Måndag 27.11
9.30 Kaffe             
10.00 Välkomsthälsning
10.15 Landskap och integration – hur får vi det att gå ihop? Anders Adlercreutz, riksdagsledamot (strömmas på Bildningsalliansens Facebooksida)
10.45 Allmänt om landskapsreformen, Erik Munsterhjelm, sakkunnig Folktinget
11.00 Från monokulturellt till interkulturellt synsätt inom kommunerna Pirjo Lahdenperä, emerita professor i pedagogik

12.00 Lunch
13.00 Workshops

1. Den svenska invandrarkoordinatorns slutrapport – från rekommendation till handling
        Liselott Sundbäck, utvecklingssakkunnig
2. Hur göra för att inkludering genomsyrar kommunen?
        Pirjo Lahdenperä, emerita professor
3. Vad kan kommunen göra för att underlätta nyanländas möjligheter till företagsamhet?
          Evariste Habiyakare, ekon.dr.

14.30 Kaffe
15.00 Statens roll i framtidens integrationsarbete , Anna Bruun, konsultativ tjänsteman

15.30 Paneldiskussion: Hur kan vi efter landskapsreformen säkerställa integration på svenska? Anna Bruun, Vilppu Palmberg, Alexandr Foy, Markus Österlund. Moderator: Liselott Sundbäck

 

Tisdag 28.11
9.00 Välkommen 
9.05 Skolkultur som möjlighetsstruktur, Mats Trondman, professor (strömmas direkt på Bildningsalliansens Facebooksida)

10.05 Kaffe
10.30 Samhälls- och hälsokommunikatörer, Sofia Mitts-Björkblom och Jonna Grangärd, utbildare

10.50 Projekttorget inleds: hur bidrar projekten till en mer lyckad integration?

Föräldrakraftgrupp för nyanlända, Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig
Svenska.fi, rf invandrarförening för en roligare integration, Alexandr Foy, ordförande
Stig in – Astu sisään – Come in! Linda Ahlbäck, projektledare och Robert Runeberg, innehållsansvarig        
Bron, Ulrica Taylor, rektor        

11.30 Lunch    
12.30 Projekttorget fortsätter
14.00 Avslutningstal, Emina Arnautovic, samhällspåverkare (strömmas direkt på Bildningsalliansens Facebooksida)
14.30 Integrationsdagarna avslutas