INTEGRATION

Folktinget inbjuder olika aktörer till rundabordsdiskussioner om integration på svenska i Finland. Rundabordsdiskussionerna är ett forum för dem som arbetar med integration i Svenskfinland, till exempel Bildningsalliansen, Luckan, Kommunförbundet, integrationskoordinatorer från olika kommuner. Gunvor Kronman är ordförande.

Målet med diskussionerna är att utbyta erfarenheter och best practice. Vi vill också skapa ett nätverk för att undvika onödiga överlappningar.

Folktingets rundabordsdiskussioner kring integration har resulterat i de finlandssvenska integrationsdagarna, som ordnades för första gången i november 2016. Under integrationsdagarna ordnas föreläsningar om aktuella teman och möjlighet till nätverkande.

Utlåtanden

Utbildningsutskottet hade möte

19.10.2017 kl. 11:37

Fira med Folktinget!

17.10.2017 kl. 15:43

Utlåtande gällande språkförsöken

17.10.2017 kl. 09:46

Förvaltningsutskottet samlades till möte

16.10.2017 kl. 09:43

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

28.09.2017 kl. 12:57

Folktinget på Göteborgs bokmässa

27.09.2017 kl. 12:25