PERSONAL

E-post: fornamn.efternamn@folktinget.fi

Markus Österlund
Folktingssekreterare
Info

040 836 7686

Markus är chef för Folktingets kansli.

Camilla Grundström
Bitr. folktingssekreterare
Info

040 777 0529

Camilla är biträdande folktingssekreterare och ansvarar för utbildningsfrågor. Hon är sekreterare för utbildningsutskottet.

Kristina Beijar
Sakkunning
Info

050 522 9763

Kristina sköter ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.

Stephanie Lindberg
Språkskyddssekreterare
Info

040 833 0904

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter.

Stina Heikkilä
Informatör
Info

040 145 2288

Stina sköter den interna och externa kommunikationen. Hon är också sekreterare i kultur- och mediesutskottet.

Erik Munsterhjelm
Sakkunnig
Info

040 830 5231

Erik sköter ärenden som gäller social- och hälsovård. Han är också sekreterare för social- och hälsopolitiska utskottet.

Maria Larma
Projektkoordinator
Info

040 7771392

Maria koordinerar bl.a. Svenska veckan och Folktingets program på Suomiareena.

Maria vikarierar Alexandra Furuhjelm-Andberg som är moderskapsledig.

Christina Kroll
Kanslist
Info

09 6844 250 (växel)

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

Nina Ekholm
Övertranslator
Info

09 6844 288 (växel)

oversattningar@folktinget.fi

Nina ansvarar för verksamheten vid Svenska översättningsbyrån.

Peggy Heikkinen

Internationell koordinator

är studieledig