NOMINERA!

Det är dags att nominera kandidater för folktingsmedaljen år 2017. Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas på Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap. 

Nominera sådana personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, som arbetat med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).

Nomineringarna för år 2017 har stängt.

 

Folktingets Svenska dagen-fester firas i år i Jakobstad, Åbo och Helsingfors. Biljetter till de olika festerna fås gratis och mer information finns här på webbsidan senare i september. Huvudfesten ordnas på Svenska teatern i Helsingfors.