Arbetsutskottet

Folktingets arbetsuskott tillsätts av styrelsen och har till uppgift att bereda de ärenden som styrelsen ska ta upp till behandling. Arbetsutskottet behandlar frågor som kräver snabb lösning och övervakar också kansliets och de övriga utskottens verksamhet.

Arbetsutskottet består av ordföranden och de båda vice ordförandena samt två styrelseledamöter och de av styrelsen kallade utskottsordförandena.

Arbetsutskottet 2015-2017

Ordförande
Thomas Blomqvist (sfp)
Medlemmar
Steven Frostdahl (sdp)
Kimmo Sasi(saml)
Marie Bergman-Auvinen (sfp)
Anna Bertills (sfp)
Mats Brandt (sfp)
Benjamin Ellenberg (sfp)
Hildur Boldt (sdp)
Jan Salmén (c, Åland)