FolktingsledamöterNa

Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

Svenska folkpartiet: 43 ledamöter
Socialdemokraterna: 10 ledamöter
Samlingspartiet: 6 ledamöter
Vänsterförbundet: 3 ledamöter
Gröna förbundet: 4 ledamöter
Kristdemokraterna: 2 ledamöter
Centerpartiet: 2 ledamöter

Dessutom utses 5 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

Folktingsledamöter 2013-2016

Centern i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Mauri C Elovainio, Helsingfors

Vasa valkrets
Peter Nygård, Kristinestad

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingfors valkrets
Elisabeth Helander, Helsingfors
Hildur Boldt, Helsingfors

Nylands valkrets
Ralf Friberg, Raseborg
Markus Hammarström, Borgå
Maarit Feldt-Ranta, Raseborg
John Liljelund, Esbo

Åbolands valkrets
Jari Lehtivaara, Kimitoön

Vasa valkrets
Steven Frostdahl, Nykarleby
Karita Blom, Vasa
Richard Sjölund, Jakobstad

Gröna förbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Lena Sjöberg-Tuominen, Helsingfors

Nylands valkrets
Charlotta Wolff, Raseborg

Åbolands valkrets
Catrine Huhta, Kimitoön

Vasa valkrets
Tapio Osala, Vasa

Kristdemokraterna i Finland r.p.
Vasa valkrets
Kurt Hellstrand, Jakobstad
May-Gret Axell, Vasa


Samlingspartiet r.p.
Helsingfors valkrets
Michael Berner, Helsingfors
Harry Bogomoloff, Helsingfors

Nylands valkrets
Linda Karhinen, Sibbo
Kristian ”Kisu” Jernström, Ingå

Vasa valkrets
Mikael Perjus, Kristinestad

Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors
 

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Nils Torvalds, Helsingfors
Päivi Storgård, Helsingfors

Nylands valkrets
Christina Gestrin, Esbo
Thomas Blomqvist, Raseborg
Mikaela Nylander, Borgå
Johan Johansson, Grankulla
Fredrika Åkerö, Raseborg
Thomas Rosenberg, Lovisa
Tiina Kujala, Esbo
Werner Orre, Raseborg
Christel Raunio, Borgå
Jan-Erik Eklöf, Vanda
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Nina Björkman-Nystén, Lovisa
Anna-Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Linnéa Henriksson, Raseborg
Christel Liljeström, Sibbo
Roger Forsman, Kyrkslätt
Britta Idman, Hangö
Tim Karike, Borgå

Åbolands valkrets
Kjell Wennström, Åbo
Staffan Sundström, Pargas
Annalena Sjöblom, Kimitoön
Barbro Schauman, Åbo

Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
Mats Nylund, Pedersöre
Viveca Bäck, Vasa
Ralf Skåtar, Nykarleby
Gunvor Skogman, Närpes
Hannes Wallin, Vasa
Michael Luther, Korsholm
Hans Snellman, Karleby
Anna-Lena af Hällström, Kristinestad
Roger Eriksson, Pedersöre
Ann-Sofi Backgren, Korsnäs
Annika Kvist-Östman, Vörå
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Siv Sundberg, Jakobstad
Christina Nygård, Malax
Curt Björkskog, Larsmo
Bernt Storbacka, Kronoby
Håkan Omars, Korsholm

Övriga Finlands valkrets
Leif Vikman, Kotka

Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen, Helsingfors

Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö

Åbolands valkrets
Risto Nurmela, Pargas
 

Landskapet Åland
Jan Salmén, (c)
Tony Asumaa (lib)
Christian Beijar (sd)
Sara Kemetter (sd)
Eva Dahlén (m)