Artikel

Vi behöver språklig mångfald i Europa

Språk är en viktig prioritet för EU och den språkliga mångfalden i Europa är en realitet. Förutom de 24 officiella språken inom EU, talas 60-80 regionala och minoritetsspråk av närmare 50 miljoner EU-medborgare. Det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), där Folktinget är medlem, har inför EU-valet gett ut en pamflett om vikten av att stöda Europas alla språk och att främja språklig mångfald i Europa.Läs mera »
Publicerad 21.05.2014 kl. 13:49

Tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Finland

Folktinget har gett ett utlåtande till utrikesministeriet inför Finlands femte periodiska rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråkLäs mera »
Publicerad 10.04.2013 kl. 09:43

Europarådets kritik måste leda till konkreta åtgärder

Europarådets expertkommitté publicerade igår, den 14 mars, sin fjärde rapport om Finland gällande tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Expertkommitténs rapport utmynnar i rekommendationer som ges av Europarådets ministerkommitté. Finland har ratificerat stadgan och därmed förbundit sig till specifika stadganden inom olika samhällssektorer för svenskans och de tre samiska språkens del. Rapporteringen om tillämpningen av stadgan sker vart tredje år. Läs mera »
Publicerad 15.03.2012 kl. 16:36