Artikel

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.Läs mera »
Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad 23.03.2017 kl. 13:10

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).Läs mera »
Publicerad 17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.Läs mera »
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:32

Festtal vid Svenska dagens huvudfest 2016

Partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Vasa 6.11.2016.Läs mera »
Publicerad 07.11.2016 kl. 14:39

Folktingsordförande Thomas Blomqvists tal vid Svenska dagens huvudfest i Kotka

Folktingsordförande Thomas Blomqvist höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Maritimcentret Vellamo i Kotka 6.11.2015.Läs mera »
Publicerad 10.11.2015 kl. 09:39

Folktingsordförande Christina Gestrins öppningstal vid sessionen i Borgå

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019.Läs mera »
Publicerad 08.05.2015 kl. 15:25

Folktingsordförande Christina Gestrins tal på Svenska dagens huvudfest

Folktingsordförande Christina Gestrins välkomsttal på Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg. Läs mera »
Publicerad 06.11.2014 kl. 19:18

Försvarsminister Carl Haglunds festtal på Svenska dagen 2014

Försvarsminister Carl Haglund höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg 6.11.20014. Läs mera »
Publicerad 06.11.2014 kl. 19:30