Artikel

Pressmeddelande: Folktinget kräver ny genomgång och utlåtanderunda

- Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.Läs mera »
Publicerad 30.06.2017 kl. 13:52

Utlåtande om förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen

De språkliga rättigheterna är viktiga inom social- och hälsovården, och speciellt inom service som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, då dessa ofta är i en utsatt ställning.Läs mera »
Publicerad 30.06.2017 kl. 11:21

Utåtande gällande landskapsreformens fas II

Ärende:    Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens proposition om genomförande av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Läs mera »
Publicerad 19.06.2017 kl. 15:14

Utlåtande: om arbetsfördelning och centralisering av delar inom den specialiserade sjukvården

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården med förslag till om ordnande av räddningsväsendet.Läs mera »
Publicerad 16.06.2017 kl. 15:31

Utlåtande om främjande av integration

Folktinget har på begäran gett ett utlåtande om förslag till lagen om främjande av integrationLäs mera »
Publicerad 16.06.2017 kl. 11:52

Utlåtande: regionala språkförsök

Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande gällande förslag till regeringens proposition om lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning, försök med att utvidga språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket.Läs mera »
Publicerad 07.06.2017 kl. 13:01

Utlåtande som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lagen om kundens valfrihet.

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott om regeringspropositionen som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.Läs mera »
Publicerad 29.05.2017 kl. 15:14

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets sessionLäs mera »
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5Läs mera »
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.Läs mera »
Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53