Utlåtanden

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets session
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.
Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53

Utlåtande till Rundradions förvaltningsråd

Folktingets ställningstagande om de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering
Publicerad 15.04.2017 kl. 10:40

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad 23.03.2017 kl. 13:10

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).
Publicerad 17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:32

Utlåtande om yrkesutbildningen

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband med den.
Publicerad 21.12.2016 kl. 09:05

Utlåtande om tingsrättsreformen

Folktinget har gett ett utlåtande till Justitieministeriet om utkastet till lagförslag som gäller utveckling av tingsrättsnätverket.
Publicerad 19.12.2016 kl. 13:15