Utlåtanden

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.
Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad 23.03.2017 kl. 13:10

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).
Publicerad 17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:32

Utlåtande om yrkesutbildningen

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband med den.
Publicerad 21.12.2016 kl. 09:05

Utlåtande om tingsrättsreformen

Folktinget har gett ett utlåtande till Justitieministeriet om utkastet till lagförslag som gäller utveckling av tingsrättsnätverket.
Publicerad 19.12.2016 kl. 13:15

Utlåtande om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

Folktingets har gett ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Publicerad 24.11.2016 kl. 15:40

Utlåtande om ordnande av räddningsväsendet

Folktinget har gett ett utlåtande till Inrikesministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till om ordnande av räddningsväsendet.
Publicerad 11.11.2016 kl. 13:01

Utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Folktinget har gett ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till en regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen.
Publicerad 09.11.2016 kl. 13:03