Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

 

Savon Sanomat premieras av Folktingets garanter

Publicerad 04.11.2016 kl. 13:20

Folktingets förtjänstmedalj till 16 personer

Publicerad 04.11.2016 kl. 06:00

Utlåtande om reformen av tingsrättsnätverket

Publicerad 31.10.2016 kl. 12:55

Svenska veckan uppmärksammar kulturen på svenska i Finland

Publicerad 28.10.2016 kl. 12:55

Språkskydd

Du kan kontakta oss i frågor som gäller språkliga rättigheter och myndigheternas skyldigheter att uppfylla dem 

Internationellt

Folktinget främjar språkliga rättigheter också internationellt, bl.a. inom Europeiska Unionen.

Vår tid, vårt land

Våga