Rubrik
Översättningar
Länk
http://oversattningsbyran.fi/
Skapad
06.10.2013
Publicerad
1
 

Folktinget: Svenskans ställning inom rättsväsendet försvagas

Publicerad 26.01.2017 kl. 15:41

Utlåtande om yrkesutbildningen

Publicerad 21.12.2016 kl. 09:05

Utlåtande om tingsrättsreformen

Publicerad 19.12.2016 kl. 13:15

Ett stort bakslag för det svenska i Finland

Publicerad 13.12.2016 kl. 15:45

Språkskydd

Du kan kontakta oss i frågor som gäller språkliga rättigheter och myndigheternas skyldigheter att uppfylla dem 

Internationellt

Folktinget främjar språkliga rättigheter också internationellt, bl.a. inom Europeiska Unionen.

Vår tid, vårt land

Våga