Otsikko
Folktingets session i Hangö 12-13.5
Sisältö

Det nya Folktinget samlas till session på Hangö stadshus 12-13 maj, med inledning kl. 16.30. 

 

 

Created
06.04.2017
Published
1

Språkskydd

Du kan kontakta oss i frågor som gäller språkliga rättigheter och myndigheternas skyldigheter att uppfylla dem 

Internationellt

Folktinget främjar språkliga rättigheter också internationellt, bl.a. inom Europeiska Unionen.

Vår tid, vårt land

Våga