FÖRVALTNING


Folktinget har ett förvaltningsutskott, som bevakar svenska intressen inom den statliga och kommunala förvaltningen. Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott.

Förvaltningsutskottet bereder:

  • utlåtanden, när det är viktigt att statsmakten beaktar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i förvaltningsreformer och i ny lagstiftning
  • skrivelser, för att uppmärksamma ministrar och ledande tjänstemän på ärenden av betydelse för de språkliga rättigheterna
  • uppvaktningar, när Folktinget vill diskutera centrala frågor i direktkontakt med beredning och beslutsfattare.

 

Förvaltningsutskottet

Ordförande
Mats Brandt (sfp)
Medlemmar
Mikael Enberg (sfp)
Carl-Gustav Mangs (sfp)
Ralf Skåtar (sfp)
Mia Wikström (sfp)
Jari Lehtivaara (sdp)
Nina Lindroos-Holmström (sdp)
Henrik Lundsten (saml)
Erica Sjöström (c, Åland)
Sandra Nestorova (gröna)
Mauri C. Elovainio (c)
Linda Grönqvist (Finlands kommunförbund)
Ständig sakkunnig
Ida Sulin (Finlands kommunförbund)
Siv Sandberg (Åbo Akademi)
Sekreterare
Erik Munsterhjelm