Ungdom

Folktinget bereder plats och ger unga svenskspråkiga möjligheter att påverka och lyfta fram frågor  som är relevanta för dem genom ungdomsutskottet. Utrskottets uppdrag är att bevaka svenska ärenden från de ungas perspektiv.

Under åren 2013 och 2014 kommer utskottet att rikta in sig på att nå ut till unga finska politiker i de partier som är medlemmar i Folktinget. Utskottet kommer även att bekanta sig med bl.a. ungdomsverkstäder och följa upp hur ungdomsgarantin förverkligas på svenska.

Ungdomsutskottet

Ordförande
Benjamin Ellenberg (sfp)
Medlemmar
Ida Schauman (sfp)
Tim Karike (sfp)
Lukas Lundin (sdp)
Lisa Palm (sfp)
Jesper Carlsson (Åland)
Jacob Storbjörk (sdp)
Frida Westerback (gröna)
Jenny Thuneberg (saml)
Mia Haglund (vf)
Sekreterare
Stina Heikkilä