Rapportlansering: Finlandssvenskarna 2021 - en statistisk rapport

27.05.2021 klo 10:51
Hur ser den finlandssvenska demografin ut idag? Vilka trender går att se? Hur påverkar de allt fler tvåspråkiga familjerna statistiken?