Om service på svenska på finlandssvenskt teckenspråk

28.04.2021 klo 11:08
Här hittar du samlad information om din rätt till service på eget språk beskriven på finlandssvenskt teckenspråk. Du kan också ta del av informationen via folktinget.fi/egetsprak