Palstat

Lehdistötiedote: Uusi Folktinget valitaan huhtikuussa

Stina Heikkilä
23.03.2017 klo 13:15

Lausunto terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Perustuslakivaliokunta Asia: HE 224/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Lue lisää »
24.11.2016 klo 15:43

Folktinget till grundlagsutskottet: Jourreformen uppfyller inte grundlagens krav

Folktinget hördes idag då riksdagens grundlagsutskott behandlade jourreformen. Regeringens lagförslag har kritiserats hårt för att det inte ger Vasa centralsjukhus rätt att producera omfattande jourtjänster dygnet runt och för att verksamheten kringskärs kraftigt i de mindre regionala sjukhusen, vilket drabbar Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen hårt.Lue lisää »
24.11.2016 klo 15:38

Festtal vid Svenska dagens huvudfest 2016

Partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Vasa 6.11.2016.Lue lisää »
07.11.2016 klo 14:39

Savon Sanomat saa Folktingetin tukiyhdistyksen palkinnon

Svenska Finlands folktings garanter r.f. myöntää tämän vuoden Bojan Sonntag -palkinnon Savon Sanomille. Palkintosumma on 5 000 €. Yhdistyksen puheenjohtaja Marcus Rantala julkisti palkinnon Folktingetin ruotsalaisuuden päivän vastaanotolla Helsingin kaupingintalolla 4.11.2016, klo 13.00.Lue lisää »
04.11.2016 klo 13:20

Förhandsprövning av reformen gällande Rundradions televisionsprogramutbud 2017

Folktinget har gett ett utlåtande till Rundradions förvaltningsråd om den planderade reformen gällande Rundradions televisionsprogramutbud 2017. Lue lisää »
18.10.2016 klo 11:32

Utlåtande om reformen av strukturerna inom jouren och den specialiserade sjukvården

Folktinget har gett ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen samt utkastet till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden. Lue lisää »
09.09.2016 klo 09:49

Beslutet om att stänga Lagmansgården måste omprövas

Beslutet om att stänga skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre är oacceptabelt och beslutet bör omprövas. Det här anser arbetsutskottet för Folktingets styrelse som samlades i dag i Helsingfors. Lue lisää »
23.08.2016 klo 12:57

Professor i förvaltningsrätt varnar för grundlagsproblematik

Svenska reformgruppen, som är tillsatt av Folktinget och Kommunförbundet, har i går vänt sig med en skrivelse till regeringspartiernas partiledare Juha Sipilä, Petteri Orpo och Timo Soini, samt till familje- och omsorgsminister Juha Rehula, för att uppmärksamma dem på den grundlagsproblematik som reformen av jourstrukturen medför.Lue lisää »
08.07.2016 klo 12:22

Svenskan får en större synlighet på SuomiAreena

Folktinget deltar även i sommar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg. SuomiAreena går i år av stapeln 11-15 juli 2016 och temat för politikerveckan är finländskt arbete och medborgarorganisationer. Folktingets diskussion kommer att fokusera på integration genom arbete.Lue lisää »
13.06.2016 klo 13:46