Lausunnot

Folktinget till grundlagsutskottet: Jourreformen uppfyller inte grundlagens krav

Folktinget hördes idag då riksdagens grundlagsutskott behandlade jourreformen. Regeringens lagförslag har kritiserats hårt för att det inte ger Vasa centralsjukhus rätt att producera omfattande jourtjänster dygnet runt och för att verksamheten kringskärs kraftigt i de mindre regionala sjukhusen, vilket drabbar Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen hårt.Lue lisää »
24.11.2016 klo 15:38

Beslutet om att stänga Lagmansgården måste omprövas

Beslutet om att stänga skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre är oacceptabelt och beslutet bör omprövas. Det här anser arbetsutskottet för Folktingets styrelse som samlades i dag i Helsingfors. Lue lisää »
23.08.2016 klo 12:57

Professor i förvaltningsrätt varnar för grundlagsproblematik

Svenska reformgruppen, som är tillsatt av Folktinget och Kommunförbundet, har i går vänt sig med en skrivelse till regeringspartiernas partiledare Juha Sipilä, Petteri Orpo och Timo Soini, samt till familje- och omsorgsminister Juha Rehula, för att uppmärksamma dem på den grundlagsproblematik som reformen av jourstrukturen medför.Lue lisää »
08.07.2016 klo 12:22

Svenskan får en större synlighet på SuomiAreena

Folktinget deltar även i sommar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg. SuomiAreena går i år av stapeln 11-15 juli 2016 och temat för politikerveckan är finländskt arbete och medborgarorganisationer. Folktingets diskussion kommer att fokusera på integration genom arbete.Lue lisää »
13.06.2016 klo 13:46

Folktinget kritiserar jourberedningen

Social- och hälsovårdsministeriet har idag publicerat namnen på de 12 sjukhus som föreslås ansvara för den fullskaliga jourverksamheten. Vasa centralsjukhus finns inte med på listan. Istället kommer det enspråkigt finska Seinäjoki att sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.Lue lisää »
19.05.2016 klo 14:22

Folktinget bjuder på jazz, debatt och tidsresor under Finlandsarenan

Folktinget satsar även i år stort på den svenska helheten Finlandsarenan i Björneborg. Folktinget ordnar för fjärde gången i rad diskussioner och musik på svenska under SuomiAreena-evenemanget. Finlandsarenan koordineras av Folktinget och denna sommar är det ett stort antal organisationer som är med i den svenska helheten, som går av stapeln 14-17 juli 2015. Temat för SuomiAreena är kultur och utbildning och det syns också i årets upplägg av Finlandsarenan.Lue lisää »
22.06.2015 klo 11:14

Folktinget vill se konkreta skrivningar för svenskan i regeringens handlingsplaner

Folktinget välkomnar skrivningarna i det nya regeringsprogrammet där regeringen värnar om landets två nationalspråk i enlighet med grundlagen. Däremot saknar Folktinget viktiga skrivningar som lyfter fram hur landets tvåspråkighet och myndigheternas service på båda språken tryggas i praktiken.Lue lisää »
28.05.2015 klo 12:45

Resolution från Folktingets session

Resolution från Folktingets session i Borgå 8-9.5.2015Lue lisää »
09.05.2015 klo 15:00

Folktinget inbjuder Sannfinländarna till diskussion

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019. Folktinget föreslår bl.a. att nationalspråksstrategins ikraftvarande förlängs och att en handlingsplan med konkreta åtgärder utarbetas.Lue lisää »
08.05.2015 klo 15:18

Folktinget: Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen

Förra veckan röstade Finlands riksdag med en överväldigande majoritet för att hålla kvar svenskan som ett obligatoriskt ämne i finska skolor. I samband med att Folktinget presenterade sina valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera undervisningen i våra nationalspråk.Lue lisää »
11.03.2015 klo 12:22