Näin Folktinget valitaan

Folktingetin edustajat valitaan kunnallisvaalien yhteydessä. Edustajanpaikkojen jakautuminen määräytyy ruotsinkielisten ehdokkaiden kunnallisvaaleissa saamien äänien perusteella. Folktingetin ehdokkaita ei siis voi äänestää suoraan.

Ruotsinkieliset ehdokkaat ovat kunnallisvaaliehdokkaita, jotka ovat ilmoittaneet väestötietojärjestelmään äidinkielekseen ruotsin. Kaikki heille annetut äänet lasketaan automaattisesti mukaan. Puolueet voivat vaatia ruotsinkielisiksi ehdokkaiksi luettaviksi myös muita kunnallisvaalien ehdokkaita. Jotta heidät voitaisiin laskea mukaan, heidän on täytynyt toimia ruotsin kielen edistämiseksi Suomessa. Lisäksi heidän on pitänyt toimia ruotsinkielisissä poliittisissa järjestöissä ja merkitä kunnallisvaalien viralliseen ehdokaslistojen yhdistelmään ruotsinkielinen titteli tai ammattinimike.

Folktingetin 75 edustajasta 70 valitaan kunnallisvaalien äänestystuloksen perusteella ja 5 edustajaa Ahvenanmaan maakuntapäivien edustajien joukosta. 70 paikkaa on jaettu 65 tavalliseen vaalipiiripaikkaan ja 5 tasauspaikkaan. Vaalipiiripaikat jaetaan Helsingin, Uudenmaan, Turunmaan, Vaasan ja muun Suomen vaalipiirien kesken suoraan suhteessa kunkin vaalipiirin ruotsinkieliseen väestömäärään. Vuonna 2012 paikat jakautuivat niin, että Helsingillä on 8 vaalipiiripaikkaa, Uudellamaalla 24, Turunmaalla 7, Vaasalla 24 ja muulla Suomella 2 paikkaa. Viisi tasauspaikkaa on jaettu puolueiden kesken sen mukaan, kuinka suuri niiden osuus on 70 paikasta kaikissa vaalipiireissä.