Hallinto


Folktingetin hallintovaliokunta on ruotsinkielisyyteen liittyvien asioiden edunvalvoja valtion ja kuntien hallinnossa. Ministerit ja eduskunnan valiokunnat pyytävät Folktingetiltä usein lausuntoja.

Hallintovaliokunta valmistelee:

• lausuntoja, kun valtiovallan on hallintoreformien ja uusien lakien säätämisen yhteydessä tärkeää huolehtia ruotsinkielisen väestön oikeuksista
• kirjelmiä muistuttamaan ministereitä ja johtavia virkamiehiä asioissa, jotka vaikuttavat kielellisten oikeuksien toteutumiseen
• tapaamisia, joissa Folktinget keskustelee keskeisistä asioista suoraan asioiden valmistelijoiden ja päättäjien kanssa.

Vuoden 2013 ajankohtaisia asioita ovat muun muassa kuntarakennelaki, uuden kunnallislain valmistelu ja poliisihallinnon uudistuksen kolmas vaihe.


Hallintovaliokunta

Puheenjohtaja
Mats Brandt (rkp)

Jäsenet
Mikael Enberg (rkp)
Carl-Gustav Mangs (rkp)
Ralf Skåtar (rkp)
Mia Wikström (rkp)
Jari Lehtivaara (sdp)
Nina Lindroos-Holmström (sdp)
Henrik Lundsten (kok)
Erica Sjöström (c, Ahvenanmaa)
Sandra Nestorova (vihr.)
Mauri C. Elovainio (kesk.)
Linda Grönqvist (Suomen kuntaliitto)

Pysyvä asiantuntija
Ida Sulin (Suomen kuntaliitto)
Siv Sandberg (Åbo Akademi)

Sihteeri
Johanna Lindholm