KANSAINVÄLInen Toiminta


Folktingetin kansainvälisellä toiminnalla on kaksi tavoitetta:

  • saada käytännön ideoita etenkin eurooppalaisilta yhteistyökumppaneilta ja vaihtaa heidän kanssaan kokemuksia kielellisten oikeuksien edistämisestä ja aloitteellisemmasta kielisuunnittelusta
  • välittää Suomen ulkopuolelle tietoa Folktingetin edunvalvontatyöstä ja hyvistä käytännöistä sekä Suomen kaksikielisyydestä 

Folktinget kuuluu eurooppalaiseen NPLD –verkostoon (Network to Promote Linguistic Diversity), joka edistää kielellistä monimuotoisuutta. Folktinget johtaa NPLD:ssä vuosina 2013-2015 EU-hanketta, joka kehittää kielensuunnittelun tiekarttaa Euroopan tasolla.

Folktinget on FUEN-järjestön (Federal Union of European Nationalities) ulkojäsen. FUEN on 32 Euroopan maan noin yhdeksänkymmenen kansallisen vähemmistön yhteistyöjärjestö. Vuosittainen kongressi on tarkoitettu kaikille jäsenille.

Folktinget on viime vuosina tehnyt aktiivisesti yhteistyötä ruotsinsuomalaisten toimijoiden kanssa. Järjestämme keskustelu- ja pyöreän pöydän tilaisuuksia ajankohtaisista asioita. Folktingetissä käy joka vuosi useita ulkomaalaisryhmiä tutustumassa toimintaamme.

Eurooppa-neuvoston kieliä ja vähemmistöjä koskevien sopimusten (Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja ja Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus) nojalla tehdään seurantaa, jota varten Folktinget raportoi ruotsin kielen asemasta Suomessa.

Peggy Heikkinen on Folktingetin kansainvälisten asioiden koordinaattori
peggy.heikkinen@folktinget.fi, 09-6844 2553

Lue lisää kansainvälisistä lausunnoista tästä.