koulutus

Folktingetin koulutusvaliokunta seuraa koulutuksen tilaa ja tilannetta Suomen ruotsinkielisellä alueella ja tekee tarvittaessa aloitteita koulutusasioista. Valiokunta pitää yhteyttä valtion ja kuntien opetusviranomaisiin sekä oppilaitoksiin esikouluista ja päiväkodeista aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata toisen kotimaisen kielen, ruotsin opetusta.  Ruotsinkielinen päivähoito ja ruotsinkielinen koulutusjärjestelmä kaikilla koulutusasteilla on edellytys sille, että hallitsemme äidinkielemme ruotsin ja voimme siirtää kielen eteenpäin seuraaville sukupolville.

Ajankohtaista valiokunnassa

Helmikuun kokouksessaan valiokunta käsitteli tulevaan, Tampereella järjestettävään Folktingetin tilaisuuteen liittyviä asioita kuten vuoden 2012 toimintakertomusta ja opetukseen liittyviä aloitteita. Maaliskuun ja huhtikuun kokousten pääteemoja olivat kielikylpyopetus ja kaksikieliset koulut. Folktingetin johto vieraili huhtikuussa Opetushallituksessa ja luovutti kaksi kirjelmää. Toinen koski opetussuunnitelmaa 2016 ja toinen ruotsinkielistä opetusaineistoa.

Koulutusvaliokunta

Puheenjohtaja:
Anna Bertills, rkp

Jäsenet:
Viveca Bäck, rkp
Mikael Eriksson, rkp
Johanna Stenman, rkp
Catharina von Schoulz, rkp
Elisabeth Helander, sdp
Richard Sjölund, sdp
Petri Mäntysaari, kok.
Sune Alén, Ahvenanmaa
Lena Sjöberg, vihr.
Edward Krogius, kd
Martina Reuter, vas.

Pysyvä asiantuntija
Bob Karlsson(Opetushallitus)
Kurt Torsell (Kuntaliitto)

Sihteeri
Anders Björklöf