Lausunnot

Folktingets ungdomsutskott: Glöm inte de svenska lösningarna i ungdomssektorn

Folktingets ungdomsutskott är oroligt för att svenska särlösningar i ungdomstjänster hamnar i skymundan då stora omvälvningar som kommunreformen och ungdomsgarantin är och blir aktuella.Lue lisää »
16.01.2014 klo 12:00

Bristfällig information på svenska om KrutExpo

Svenska Finlands folkting (Folktinget) vänder sig till Helsingfors stad gällande projektet KrutExpo och den bristfälliga svenskspråkiga informationen gällande projektet. Folktinget arbetar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) för en språklig jämställdhet mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen. Lue lisää »
17.11.2011 klo 12:19

Nuoret

Folktingetin nuorisovaliokunta tarjoaa ruotsinkielisillä nuorille paikan ja mahdollisuuden vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin ja nostaa niitä esiin. Valiokunnan tehtävänä on seurata ruotsinkielisten asioita nuorten näkökulmasta.

Vuosina 2013 ja 2014 valiokunta keskittyy solmimaan yhteyksiä nuoriin suomalaispolitiikkoihin, joiden puolueet ovat Folktingetin jäseniä. Valiokunta perehtyy myös muun muassa nuorisotyöpajojen toimintaan ja seuraa, miten ruotsinkieliset nuoret pääsevät osallisiksi nuorisotakuusta.

Nuorisovaliokunta

Puheenjohtaja
Benjamin Ellenberg (rkp)

Jäsenet
Ida Schauman (rkp)
Tim Karike (rkp)
Lukas Lundin (sdp)
Lisa Palm (rkp)
Jesper Carlsson (Ahvenanmaa)
Jacob Storbjörk (sdp)
Frida Westerback (vihr.)
Jenny Thuneberg (kok)
Mia Haglund (vas.)

Sihteeri
Anna Jungner-Nordgren