sosiaali- ja terveydenhuolto

Folktingetin tehtäviin kuuluu puolustaa kielellisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa.


• Uusien lakien ja hallinnollisten uudistusten valmistelun seuraaminen on osa Folktingetin edunvalvontatyötä
• Seminaareissa ja julkaisemalla lehtiartikkeleita ja esitteitä jaamme tietoa kielellisistä oikeuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa
• Otamme suoraan yhteyttä viranomaisiin ja annamme palautetta, jos saamme tietoa kielipalvelujen puutteista.


Juuri nyt Folktinget seuraa etenkin kielellisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Asettamamme työryhmän tehtävänä on linjata, millä tavoin ruotsinkieliset palvelut parhaiten turvattaisiin uudistuksen yhteydessä. Muita meille hyvin ajankohtaisia asioita juuri nyt ovat lastensuojelukysymykset ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen hankinta niin, että ruotsinkielisten oikeudet turvataan.

Folktingetin sosiaali- ja terveyspoliittinen valiokunta valvoo kielellisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valiokunta päättää, mihin sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin Folktingetin kanslian tulee puuttua.


Sosiaali- ja terveyspoliittinen valiokunta

Puheenjohtaja
Hildur Boldt (sdp)

Jäsenet
Kyösti Kurvinen (sdp)
Anna Lena Karlsson-Finne (rkp)
Åsa Gustafsson (rkp)
Bernt Storbacka (rkp)
Annika Kvist-Östman (rkp)
Michael Luther (rkp)
Per-Elof Boström (kok.)
Göte Winé (Ahvenanmaa)

Sihteeri
Johanna Lindholm