Hallinto

Folktinget pyrkii varmistamaan ruotsinkielisen väestön kielellisten oikeuksien turvaamisen niin valtiollisessa kuin kunnallisessa hallinnossa sekä tuomioistuinlaitoksissa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Folktinget:

  • valvoo kielellisten oikeuksien huomioinnin lainsäädäntöä ja uudistushankkeita laadittaessa,
  • tekee yhteistyötä valtiollisen ja kunnallisen hallinnon toimijoiden kanssa ja
  • toimii lausuntokierrosten toimielimenä antaen arviointeja eri viranomaisille kielellisiin oikeuksiin vaikuttavissa lainsäädäntö- ja uudistushankkeissa.