Koulutus

Folktinget työskentelee ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarjonnan turvaamisen puolesta kaikilla koulutustasoilla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Folktinget:

  • seuraa koulutustilanteen kehitystä Suomen ruotsinkielisillä alueilla,
  • tekee aloitteita ruotsin kieltä koskevissa koulutuskysymyksissä Suomessa,
  • pitää yhteyttä koulutusalan toimijoihin ja koulutussektorin viranomaisiin sekä
  • valvoo ruotsin ja muiden kotimaisten kielten opetusta.