EVENEMANG

Folktinget arrangerar program på två huvudevenemang: Svenska veckan och SuomiAreena. Dessutom ordnar vi seminarier och diskussioner samt deltar som medarrangör i ett flertal evenemang.

 

   

 

Svenska dagen 2019

 

 

 

 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250