De finlandssvenska integrationsdagarna

Folktinget har sedan år 2016 varit en av huvudarrangörerna för De finlandssvenska integrationsdagarna.

Målet med De finlandssvenska integrationsdagarna är att ge dem som arbetar med och är intresserade av integrationsfrågor i Svenskfinland en möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av best practice och få ny inspiration till sitt arbete.

Genom att bjuda in internationella och nordiska talare ger vi en ny input till integrationsarbetet i Svenskfinland. Integrationsdagarnas tema varierar, år 2017 var temat landskap och kommun, samt utbildning. År 2018 är temat kvinnor och ensamkommande barn.

I samarbete med Bildningsalliansen och Hanaholmen arrangerar Folktinget Integrationsdagarna årligen i slutet av november.

 

Program 19-20.11.2018

Välkommen på de finlandssvenska integrationsdagarna!

Är integration lika med sysselsättning? Hur integrerar och inkluderar vi kvinnor och ensamkommande barn? De finlandssvenska integrationsdagarna vill förmedla verktyg och best practice inom integrationsarbetet.

Våra key-note speakers är: 
Christina Merker-Siesjö, ordförande för Yalla Trappan 
                   
Mehrdard Darvishpour, fil.dr. i sociologi, lektor och forskare vid Mälardalens högskola

Programmet är riktat till dig som arbetar med integrationsfrämjande eller är intresserad av temat. 

Anmäl dig senast 5.11 HÄR

Välkommen!

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250