De finlandssvenska integrationsdagarna

Folktinget har sedan år 2016 varit en av huvudarrangörerna för De finlandssvenska integrationsdagarna.

Målet med De finlandssvenska integrationsdagarna är att ge dem som arbetar med och är intresserade av integrationsfrågor i Svenskfinland en möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av best practice och få ny inspiration till sitt arbete.

Genom att bjuda in internationella och nordiska talare ger vi en ny input till integrationsarbetet i Svenskfinland. Integrationsdagarnas tema varierar, år 2017 var temat landskap och kommun, samt utbildning.

År 2017 samarbetade Folktinget med Bildningsalliansen och Hanaholmen. Integrationsdagarna återkommer årligen i slutet av november.

 

 

Program 27-28.11.2017

Måndag 

 • Landskap och integration – hur får vi det att gå ihop? Anders Adlercreutz, riksdagsledamot (strömmas på Bildningsalliansens Facebooksida)
 • Allmänt om landskapsreformen, Erik Munsterhjelm, sakkunnig Folktinget
 • Från monokulturellt till interkulturellt synsätt inom kommunerna Pirjo Lahdenperä, emerita professor i pedagogik

Workshops:

 • Den svenska invandrarkoordinatorns slutrapport – från rekommendation till handling, Liselott Sundbäck, utvecklingssakkunnig
 • Hur göra för att inkludering genomsyrar kommunen? Pirjo Lahdenperä, emerita professor
 • Vad kan kommunen göra för att underlätta nyanländas möjligheter till företagsamhet? Evariste Habiyakare, ekon.dr.
 • Statens roll i framtidens integrationsarbete , Anna Bruun, konsultativ tjänsteman
 • Paneldiskussion: Hur kan vi efter landskapsreformen säkerställa integration på svenska? Anna Bruun, Vilppu Palmberg, Alexandr Foy, Markus Österlund. Moderator: Liselott Sundbäck

Tisdag 

 •  Skolkultur som möjlighetsstruktur, Mats Trondman, professor (strömmas direkt på Bildningsalliansens Facebooksida)
 • Samhälls- och hälsokommunikatörer, Sofia Mitts-Björkblom och Jonna Grangärd, utbildare
 •  Projekttorget inleds: hur bidrar projekten till en mer lyckad integration?Föräldrakraftgrupp för nyanlända, Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig, Svenska.fi, rf invandrarförening för en roligare integration, Alexandr Foy, ordförande, Stig in – Astu sisään – Come in! Linda Ahlbäck, projektledare och Robert Runeberg, innehållsansvarig, Bron, Ulrica Taylor, rektor.  
 • Avslutningstal, Emina Arnautovic, samhällspåverkare (strömmas direkt på Bildningsalliansens Facebooksida)