De finlandssvenska integrationsdagarna

Folktinget har sedan år 2016 varit en av huvudarrangörerna för De finlandssvenska integrationsdagarna.

Målet med De finlandssvenska integrationsdagarna är att ge dem som arbetar med och är intresserade av integrationsfrågor i Svenskfinland en möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av best practice och få ny inspiration till sitt arbete.


De finlandssvenska integrationsdagarna 2020

Integrationsdagarna arrangeras 28-29.9 via den digitala plattformen Zoom. Temat är: Dialog – att mötas i olikhet


Under årets integrationsdagar diskuterar och belyser vi hur vi möts i olikhet, betydelsen av dialog och att se varandra oavsett vår kulturella bakgrund. Integrationsdagarna arrangeras av Folktinget och Bildningsalliansen i samarbete med We see you och Svenska.fi. 

Programmet kan du se här!

Anmälan till de digitala föreläsningarna sker här. Vi vill ha din anmälan senast 23.9 och deltagarlänken till Zoom sänds på fredag 25.9.

 

Välkommen!


 

Talare:

Karri Miettinen
Vår inledande talare, Karri Miettinen, mer känd som Paleface är en av pionjärerna inom finsk rapmusik. Förutom sina egna skivor har Paleface också skrivit opera, musikaler, fungerat som författare, översättare och DJ. Han är känd för sin breda kunskap om musik och ställningstagande texter. Paleface ser rap som poesi varigenom han kan förmedla viktiga teman. I sin musik lyfter Paleface bland annat upp frågor om fattigdom och rasism och anser att det är viktigt att försvara de som är svagare i samhället.

Mustafa Panshiri 
Mustafa Panshiri har jobbat som polis i Sverige och utsågs till Årets folkbildare 2017. Panshiri föreläser om integration, demokrati och jämställdhetsfrågor. Panshiri talar om vikten av mångkulturalism inom myndigheterna för att skapa förståelse. 

Niklas Meltio 
Niklas Meltio är fotograf och gör fotoreportage från krigsdrabbade områden i världen. Meltio skildrar många flyktingars verklighet med sina fotografier och berättelser.

Årets integrationsdagar ordnas av Bildningsalliansen och Folktinget i samarbete med Svenska.fi och We see you. Arrangeras med bidrag av Svenska kulturfonden.



DE FINLANDSSVENSKA INTEGRATIONSDAGARNA 2019

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades på tre orter, Helsingfors, Åbo och Vasa, i år.

Integration sker alltid i en lokal kontext där ett gott samarbete mellan olika aktörer (utbildning, fri bildning, tredje sektor och näringsliv) krävs för att garantera en lyckad integration.

Målet med årets finlandssvenska integrationsdagar var att regionalt diskutera med aktörer och nyanlända vad och hur vi ska jobba tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för integration, inklusion och delaktighet i närsamhället. 

Över 130 personer från hela Svenskfinland deltog i årets integrationsdagar. Resultatet av diskussionerna kommer vi att föra vidare till beslutsfattare och tjänstemän för att visa både på de integrationsmöjligheter och de modeller det finns för integration på svenska. Deltagarna var väl medvetna om att då man integreras på svenska integreras man som en minoritet i en minoritet.  Vid planering av integrationsutbildningarna borde man ge möjligheten att lära sig grunderna i det andra inhemska språket om behov och intresse finns.

Vi måste mer aktivt involvera arbetslivet i integrationsarbetet. Arbetslivet är dels en mottagande part men näringslivets behov påverkar beslutsfattarna, vilket gör att näringslivets röst har en avgörande tyngd också i integrationsfrågor. Det borde också finnas mentorer på arbetsplatserna så att nyanlända smidigt kan bli en del av det finländska arbetslivet. Vi behöver också beakta att arbetskraftsinvandrare behöver integreras.

Deltagarna på integrationsdagarna konstaterade att Svenskfinland fortfarande är rätt homogent och att en öppenhet för nya kulturer är inte alltid är en självklarhet. Vi bör bli bättre på att bredda våra svenska rum och att aktivt ta med invandrare i verksamheten. 

Åtgärder för en bättre integration på svenska behöver göras tillsammans med målgruppen. Vid planering av integrationsåtgärder ska de individuella behoven och stigarna till utbildning samt sysselsättning beaktas. Det behövs också tillräcklig och tillgänglig information om integrationsmöjligheter på svenska. Stödfamiljer kunde vara ett sätt att bättre integrera personer i närsamhället.

Gällande integration av familjer ska barn och föräldrar integreras på samma språk. Om närskolan är svenskspråkig borde föräldrarna inte integreras på finska, eftersom deras delaktighet i barnens skolgång och vardag kan lida av beslutet. 

Ett tydligt budskap till beslutsfattarna under dagarna var att det lönar sig att satsa resurser och medel på målgruppen eftersom en lyckad integration på sikt betalar sig tillbaka.

Bakgrund: De finlandssvenska integrationsdagarna, som är ett samarbete mellan Folktinget och Bildningsalliansen, ordnades för fjärde gången. Målet med integrationsdagarna är att samla de finlandssvenska aktörer som arbetar med integrationsfrågor på olika nivåer.