Folktinget fyller 100 år i år. Vi firar i arbetets tecken, bland annat genom att ordna tre jubileumsseminarier under året. Det första i ordningen handlar om medierna i förändring, om de finlandssvenska medierna och deras betydelse för vårt språk och vår identitet.

Seminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i Svenskfinland

arrangeras tisdagen den 19 mars 2019 kl. 12.30-16.00 i Musikhuset i Helsingfors.

Hur gör tidningarna för att bli vinstbringande? Konkurrerar public service med tidningspressen? Vad krävs för att klara sig i den nya medievärlden? Och framför allt: håller vi på att smula sönder kittet för vår identitet? Det här är frågor som debatterats flitigt under det senaste året. Folktinget tar steget vidare, och diskuterar framtiden för de finlandssvenska medierna på seminariet i mars.

Se det slutliga programmet här.

75 personer är anmälda.

Anmälningstiden har gått ut. 

 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250