Välkommen på AlandicaDebatt

AlandicaDebatt är en ny sommararena på Åland som ordnas för första gången den 13-14 juni 2018. Det är en sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor som hålls på svenska. Temat för årets arena är Norden i förändring. 

Evenemanget ordnas i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn och det finns utställare från nordiska organisationer, politiska partier, föreningar och näringslivet. Flera av dessa kommer också att ordna debatter och seminarier med aktuella ämnen. Här kan du se programmet:

http://www.alandicadebatt.ax/program

Du hittar en flyer här!

Alla med ett intresse av samhällsfrågor är välkomna till AlandicaDebatt, både besökare och utställare. Det är gratis att delta och utställare betalar heller inget för en monterplats. Vill man ordna ett seminarium eller en diskussion betalar man hyra för utrymmet. Det finns konferensrum i flera storlekar och ett auditorium.

Arrangörer för AlandicaDebatt är Ålands landskapsregering i samarbete med Svenska Finlands folkting, Pohjola-Norden, Föreningen Norden på Åland, Åland Convention Bureau och Alandica Kultur och Kongress. Arenan finansieras bl.a. av Ålands landskapsregering och Svenska kulturfonden i Finland.