Välkommen på AlandicaDebatt

AlandicaDebatt är en ny sommararena på Åland som ordnas för första gången den 13-14 juni 2018. Det är en sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor som hålls på svenska. Temat för årets arena är Norden i förändring.

Evenemanget ordnas i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn och det finns utställare från nordiska organisationer, politiska partier, föreningar och näringslivet. Flera av dessa kommer också att ordna debatter och seminarier med aktuella ämnen. Här kan du se programmet:

http://www.alandicadebatt.ax/program

Alla med ett intresse av samhällsfrågor är välkomna till AlandicaDebatt, både besökare och utställare. Det är gratis att delta och utställare betalar heller inget för en monterplats. Vill man ordna ett seminarium eller en diskussion betalar man hyra för utrymmet. Det finns konferensrum i flera storlekar och ett auditorium.

Arrangörer för AlandicaDebatt är Ålands landskapsregering i samarbete med Svenska Finlands folkting, Pohjola-Norden, Föreningen Norden på Åland, Åland Convention Bureau och Alandica Kultur och Kongress. Arenan finansieras bl.a. av Ålands landskapsregering och Svenska kulturfonden i Finland.

 

Seminariet 1918 – tro, terror och tudelning ur ett finlandssvenskt perspektiv

Tidpunkt: onsdag 2.5.2018 kl. 13-17
Plats: Lärkkulla stiftsgård i Karis

Det yrvakna, självständiga Finland vaknade upp till en rödvit mardröm under sitt första år av självständighet. Seminariet strävar till att belysa inbördeskriget, för en del frihetskriget, ur ett specifikt finlandssvenskt perspektiv med lokal anstrykning. Hur kunde detta ske? Vilken roll spelade institutionerna – de politiska partierna, lantdagen och kyrkan? Vad kan vi lära oss av historien och finns det utrymme för försoning efter ett sekel av traumatiska spår?

Medverkande:
- Veronica Aspelin, Fil.mag i historia. Jobbar som verksamhetsledare förhögskolepolitik och organisation inom Svensk Ungdom.
- Thomas Blomqvist, Folktingets ordförande, riksdagsledamot.
- Sture Lindholm, produktiv författare och historielärare.
- Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors Universitet, ordförande för Svenska litteratursällskapet.
- Björn Wallén, direktor för Lärkkulla-stiftelsen.
- Björn Vikström, biskop i Borgå stift. 

Deltagaravgift för program, lunch och kaffe 20€, betalas på Lärkkulla.

Anmälningar till seminariet sker via Lärkkullas webbplats: www.larkkulla.net/sv/1918