FÖRTROENDEVALDA

Folktinget verkar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet är delaktiga i Folktingets verksamhet. Folktingets styrelse, arbetsutskott och utskott utses via de politiska partierna.

Reseersättningblankett hittar du här: som pdf.

STYRELSEN
ARBETSUTSKOTTET
FOLKTINGSLEDAMÖTER
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
UTBILDNINGSUTSKOTTET
SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET
 

FOLKTINGETS STYRELSE 2019-21

Ordinarie (parti), Ersättare (parti)


 

ORDFÖRANDE
Sandra Bergqvist, SFP
Kjell Wennström, SFP

I VICE ORDFÖRANDE
Jacob Storbjörk, SDP
Anna Caldén, SDP

II VICE ORDFÖRANDE
Jonny Andersen, Åland
Ingrid Zetterman, Åland

 

MEDLEMMAR
Thorolf Sjölund, Saml
Silva Mertsola, Saml

Jaan Siitonen, SFP
Åsa Myrberg, SFP

Christel Liljeström, SFP
Thomas Rosenberg, SFP

Jan-Erik Eklöf, SFP
Tiina Kujala, SFP

Jan-Mikael Ekholm, SFP
Marie Bergman-Auvinen, SFP

Patrick Ragnäs, SFP
Stefan Mannsén, SFP

Barbro Kloo, SFP
Leena Nikkari-Östman, SFP

Tanja Nyman, SFP
Birgitta Olsson, SFP

Brita Brännbacka-Brunell, SFP
Hans Snellman, SFP

Lena Sjöberg, Gröna
Tuula Närvä, Gröna

Kai Alajoki, SDP
Erica Helin, SDP

Nina Lindroos-Holmström, SDP
Hildur Boldt, SDP

Birgitta Gran, VF
Joonas Leppänen, VF

May-Gret Axell, KD
 

SEKRETERARE
Camilla Grundström

 

 

FOLKTINGSLEDAMÖTER 2017 - 2021


Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

  • Svenska folkpartiet: 40 ledamöter
  • Socialdemokraterna: 11 ledamöter
  • Vänsterförbundet: 6 ledamöter
  • Samlingspartiet: 4 ledamöter
  • Gröna förbundet: 4 ledamöter
  • Kristdemokraterna: 2 ledamöter
  • Centerpartiet: 1 ledamot

Dessutom utses 7 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

 

Svenska folkpartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Björn Månsson

NYLANDS VALKRETS
Thomas Blomqvist
Mikaela Nylander
Anders Adlercreutz
Veronica Rehn-Kivi
Linnéa Henriksson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Anders Portin
Marie Bergman-Auvinen
Christel Liljeström
Tiina Kujala
Werner Orre
Catharina von Schoultz
Jan-Erik Eklöf
Merja Laaksonen
Thomas Rosenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Kaj Karlstedt

ÅBOLANDS VALKRETS
Kjell Wennström
Peter Mattjus
Inger Wretdal

VASA VALKRETS
Anna-Maja Henriksson
Mathias Skytte
Camilla Wikman
Monica Asplund
Stefan Mannsén
Mats Brandt
Anna-Lena af Hällström
Bengt-Johan Skullbacka
Thomas Karv
Johanna Skarper
Greger Forsblom
Carl-Wilhelm Stenman
Carl-Gustav Mangs
Ann-Sofi Backgren
Barbro Kloo
Fanny Willman
Carola Sundqvist

ÖVRIGA FINLANDS VALKRETS
Suzanne Sjöholm


 

Socialdemokraterna


HELSINGFORS VALKRETS
Elisabeth Helander
Thomas Micklin
Inger Östergård

NYLANDS VALKRETS
Anette Karlsson
John Liljelund
Kjell Grönqvist
Rune Westerholm

VASA VALKRETS
Jacob Storbjörk
Johanna Överfors
Peter Sjökvist
Christer Bogren
 


 

Vänsterförbundet


HELSINGFORS VALKRETS
Joonas Leppänen
Mia Haglund

NYLANDS VALKRETS
Birgitta Gran, Hangö

ÅBOLANDS VALKRETS
Tomy Wass
Jan Otto Andersson

VASA VALKRETS
Siv Ågren


 

Samlingspartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Michael Berner

NYLANDS VALKRETS
Thorolf Sjölund
Linda Karhinen

ÖVRIGA FINLANDS VALKRETS
Kimmo Sasi, Tammerfors


 

De Gröna


NYLANDS VALKRETS
Charlotta Wolff

ÅBOLANDS VALKRETS
Jonas Heikkilä
Mona Lehtonen

VASA VALKRETS
Tuula Närvä


 

Kristdemokraterna


VASA VALKRETS
May-Gret Axell
Kurt Hellstrand

 

Centerpartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Karl-Mikael Grimm

 

Landskapet Åland


Jonny Andersen
Ingrid Zetterman
Sara Kemetter
Annette Holmberg-Jansson
Veronica Thörnroos
Harry Jansson
Runa-Lisa Jansson

FOLKTINGETS UTSKOTT 2019 - 2021


 

ARBETSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Sandra Bergqvist, SFP

I VICE ORDFÖRANDE
Jacob Storbjörk, SDP

II VICE ORDFÖRANDE
Jonny Andersen, Åland

MEDLEMMAR
Mats Brandt, SFP
Inger Östergård, SDP
Elin Blomqvist-Valtonen, SFP
Kenneth Stambej, SFP
Christel Liljeström, SFP
Birgitta Gran, VF

SEKRETERARE
Camilla Grundström


 

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Mats Brandt, SFP

MEDLEMMAR
Anna Korhonen, SFP
Hans Snellman, SFP
Rasmus Hautala, SFP
Mats Lagerstam, SDP
John Liljelund, SDP
Christina von Hertzen, Åland
Fredrik Rönnlund, VF
Nea Hjelt, Saml
Tuula Närvä, Gröna
Stefan Salonen, KD

SAKKUNNIG
Linda Grönqvist, Finlands kommunförbund

SEKRETERARE
Kristina Beijar


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Elin Blomqvist-Valtonen, SFP

MEDLEMMAR
Peter Mattjus, SFP
Runa Ismark, SFP
Christer Rosengren, SFP
Nils-Johan Englund, SDP
Ulrika Rönnback, SDP
Henrik Löthman, Åland
Ylva Gustafsson, VF
Lena Sjöberg, Gröna
Petri Mäntysaari, Saml
May-Gret Axell, KD      

SAKKUNNIGA
Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen
Minna Lindberg, Finlands kommunförbund

SEKRETERARE
Camilla Grundström

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Inger Östergård, SDP

MEDLEMMAR
Marie Bergman-Auvinen, SFP
Märta Marjamäki, SFP
Mikael Gädda, SFP
Marcus Suojoki, SFP
Ann-Marie Kulla, SDP
Camilla Andersson, Åland
Monika Arnö, VF
Bo-Erik Grönholm, Saml
Jonas Heikkilä, Gröna
Marianne Falck-Hvilstafeldt, C

SEKRETERARE
Johanna Lindholm

 

 

KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Kenneth Stambej, SFP

MEDLEMMAR
Fredrika Åkerö, SFP
Thomas Karv, SFP
Micaela Röman, SFP
Robin Käldström, SDP
Marianne Laxén, SDP
Elias Lindström, Åland
Vera Sui, VF
Mona Lehtonen, Gröna
Veera Hellman, Saml
Annika Lyytikäinen, KD

SEKRETERARE
Stina Heikkilä

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250