FÖRTROENDEVALDA

Folktinget verkar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet är delaktiga i Folktingets verksamhet. Folktingets styrelse, arbetsutskott och utskott utses via de politiska partierna.

 

Reseersättningblankett hittar du här: som pdf.

 

FOLKTINGETS STYRELSE 2019-21

Ordinarie (parti), Ersättare (parti)


 

ORDFÖRANDE Sandra Bergqvist, Sfp
Kjell Wennström, Sfp
 
 
I VICE ORDFÖRANDE Jacob Storbjörk, Sdp
Anna Caldén, Sdp
 
 
II VICE ORDFÖRANDE

Jonny Andersen, Ål
Ingrid Zetterman, Ål
 

 
     
MEDLEMMAR Thorolf Sjölund, Saml
Silva Mertsola, Saml
 
 
  Jaan Siitonen, Sfp
Åsa Myrberg, Sfp
 
 
  Christel Liljeström, Sfp
Thomas Rosenberg, Sfp
 
 
  Jan-Erik Eklöf, Sfp
Tiina Kujala, Sfp
 
 
  Jan-Mikael Ekholm, Sfp
Marie Bergman-Auvinen, Sfp
 
 
  Patrick Ragnäs, Sfp
Stefan Mannsén, Sfp
 
 
  Barbro Kloo, Sfp
Leena Nikkari-Östman, Sfp
 
 
  Tanja Nyman, Sfp
Birgitta Olsson, Sfp
 
 
  Brita Brännbacka-Brunell, Sfp
Hans Snellman, Sfp
 
 
  Lena Sjöberg, Gr
Tuula Närvä, Gr
 
 
  Kai Alajoki, Sdp
Erica Helin, Sdp
 
 
 

Nina Lindroos-Holmström, Sdp
Hildur Boldt, Sdp
 

 
  Birgitta Gran, Vf
Joonas Leppänen, Vf
 
 
 

May-Gret Axell, Kd
Hanna-Kaisa Simojoki, Kd
 

 
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250