FÖRTROENDEVALDA

Folktinget verkar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet är delaktiga i Folktingets verksamhet. Folktingets styrelse, arbetsutskott och utskott utses via de politiska partierna.

Reseersättningblankett hittar du här: som pdf.

Förtroendevalda:

STYRELSEN
ARBETSUTSKOTTET
FOLKTINGSLEDAMÖTER
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
UTBILDNINGSUTSKOTTET
SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET

 

FOLKTINGETS STYRELSE 2017-2019


ORDFÖRANDE

Thomas Blomqvist, sfp

 

I VICE ORDFÖRANDE

Jacob Storbjörk, sdp

II VICE ORDFÖRANDE

Jonny Andersen, Åland

STYRELSEMEDLEMMAR

Thorolf Sjölund, saml
Joonas Leppänen, vf
May-Gret Axell, kd
Lena Sjöberg, grön
Karl-Mikael Grimm, c
Nina Lindroos-Holmström, sdp
Carita Henriksson, sdp
Jaan Siitonen, sfp
Christel Liljeström, sfp
Jan-Erik Eklöf, sfp
Kjell Wennström, sfp
Patrick Ragnäs, sfp
Ulla Salmenheimo-West, sfp
Tanja Nyman, sfp
Camilla Wikman, sfp

SEKRETERARE
Markus Österlund

 

 

ARBETSUTSKOTTET 2017-2019


ORDFÖRANDE

Thomas Blomqvist, sfp

MEDLEMMAR

Jacob Storbjörk, sdp
Jonny Andersen, Åland
Mats Brandt, sfp
Inger Östergård, sdp
Elin Blomqvist-Valtonen, sfp
Kenneth Stambej, sfp
Christel Liljeström, sfp
Joonas Leppänen, vf

SEKRETERARE
Markus Österlund

 

 

FOLKTINGSLEDAMÖTER


Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

  • Svenska folkpartiet: 40 ledamöter
  • Socialdemokraterna: 11 ledamöter
  • Samlingspartiet: 4 ledamöter
  • Vänsterförbundet: 6 ledamöter
  • Gröna förbundet: 4 ledamöter
  • Kristdemokraterna: 2 ledamöter
  • Centerpartiet: 1 ledamöter

Dessutom utses 7 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

 

Centern i Finland

Helsingfors valkrets
Karl-Mikael Grimm

Finlands Socialdemokratiska Parti

Helsingfors valkrets
Elisabeth Helander
Thomas Micklin
Inger Östergård

Nylands valkrets
Anette Karlsson
Maarit Feldt-Ranta
John Liljelund
Kjell Grönqvist

Vasa valkrets
Jacob Storbjörk
Johanna Överfors
Peter Sjökvist
Christer Bogren

Gröna förbundet

Nylands valkrets
Charlotta Wolff

Åbolands valkrets
Jonas Heikkilä
Mona Lehtonen

Vasa valkrets
Tuula Närvä

Kristdemokraterna i Finland

Vasa valkrets
May-Gret Axell
Kurt Hellstrand

Samlingspartiet

Helsingfors valkrets
Michael Berner

Nylands valkrets
Thorolf Sjölund
Linda Karhinen

Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors

Vänsterförbundet

Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen
Mia Haglund

Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö

Åbolands valkrets
Tomy Wass
Jan Otto Andersson

Vasa valkrets
Siv Ågren

Svenska folkpartiet i Finland

Helsingfors valkrets
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Björn Månsson

Nylands valkrets
Thomas Blomqvist
Mikaela Nylander
Anders Adlercreutz
Veronica Rehn-Kivi
Linnéa Henriksson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Anders Portin
Marie Bergman-Auvinen
Christel Liljeström
Tiina Kujala
Werner Orre
Catharina von Schoultz
Jan-Erik Eklöf
Merja Laaksonen
Thomas Rosenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Kaj Karlstedt

Åbolands valkrets
Kjell Wennström
Peter Mattjus
Inger Wretdal

Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson
Mathias Skytte
Camilla Wikman
Monica Asplund
Stefan Mannsén
Mats Brandt
Anna-Lena af Hällström
Bengt-Johan Skullbacka
Thomas Karv
Johanna Skarper
Greger Forsblom
Carl-Wilhelm Stenman
Carl-Gustav Mangs
Ann-Sofi Backgren
Barbro Kloo
Fanny Willman
Carola Sundqvist

Övriga Finlands valkrets
Suzanne Sjöholm

Landskapet Åland
Jonny Andersen
Ingrid Johansson
Sara Kemetter
Annette Holmberg-Jansson
Veronica Thörnroos
Harry Jansson
Runa-Lisa Jansson


 

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Mats Brandt, sfp

MEDLEMMAR

Mia Wikström, sfp
Stina Michelson, sfp
Hans Snellman, sfp
Sandra Bergqvist, sfp
Mikael Gerkman, sdp
Hanna Karlsson, sdp
Christina von Hertzen, Åland
Fredrik Rönnlund, vf
Ted Apter, Saml
Jonas Heikkilä, Gröna

STÄNDIGA SAKKUNIGA
Ida Sulin, Finlands kommunförbund
Siv Sandberg, Åbo Akademi

SEKRETERARE
Kristina Beijar


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Elin Blomqvist-Valtonen, sfp

MEDLEMMAR
Peter Mattjus, sfp
Runa Ismark, sfp
Christer Rosengren, sfp
Elisabeth Helander, sdp
Rebecca Åkers, sdp
Göte Wine, Åland
Jan Otto Andersson, vf
Lena Sjöberg, Gröna
Petri Mäntysaari, Saml
May-Gret Axell, kd

STÄNDIGA SAKKUNNIGA
Gun Oker-Blom (Utbildningsstyrelsen)
 

SEKRETERARE
Camilla Grundström

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Inger Östergård, sdp

MEDLEMMAR

Marie-Bergman Auvinen, sfp
Mona Rönnholm, sfp
Mikael Gädda, sfp
Marcus Suojoki, sfp
Bengt Kronqvist, sdp
Camilla Andersson, Åland
Monika Arnö, vf
Tuula Närvä, Gröna
Marianne Falck-Hvilstafeldt, C

SEKRETERARE
Johanna Lindholm

 

 

KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Kenneth Stambej, sfp

MEDLEMMAR

Glenn Lindholm, sfp
Anna Luhtasela, sfp
Thomas Karv, sfp
Johan Kvarnström, sdp
Johanna Överfors, sdp
Elias Lindström, Åland
Vera Sui, vf
Mona Lehtonen, Gröna
Veera Hellman, Saml
Hanna-Kaisa Simojoki, kd

SEKRETERARE
​Stina Heikkilä