FÖRTROENDEVALDA

Folktinget verkar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet är delaktiga i Folktingets verksamhet. Folktingets styrelse, arbetsutskott och utskott utses via de politiska partierna.

Reseersättningblankett hittar du här: som pdf.

Förtroendevalda:

STYRELSEN
ARBETSUTSKOTTET
FOLKTINGSLEDAMÖTER
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
UTBILDNINGSUTSKOTTET
SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET

 

FOLKTINGETS STYRELSE 2017-2019


ORDFÖRANDE

Thomas Blomqvist

 

I VICE ORDFÖRANDE

Jacob Storbjörk

II VICE ORDFÖRANDE

Jonny Andersen

STYRELSEMEDLEMMAR

Thorolf Sjölund
Joonas Leppänen
May-Gret Axell
Lena Sjöberg
Karl-Mikael Grimm
Nina Lindroos-Holmström
Carita Henriksson
Jaan Siitonen
Christel Liljeström
Jan-Erik Eklöf
Kjell Wennström
Patrick Ragnäs
Ulla Salmenheimo-West
Tanja Nyman
Camilla Wikman

SEKRETERARE
Markus Österlund

 

 

ARBETSUTSKOTTET 2017-2019


ORDFÖRANDE

Thomas Blomqvist

MEDLEMMAR

Jacob Storbjörk
Jonny Andersen
Mats Brandt
Inger Östergård
Elin Blomqvist-Valtonen
Kenneth Stambej
Christel Liljeström
Joonas Leppänen

SEKRETERARE
Markus Österlund

 

 

FOLKTINGSLEDAMÖTER


Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

  • Svenska folkpartiet: 40 ledamöter
  • Socialdemokraterna: 11 ledamöter
  • Samlingspartiet: 4 ledamöter
  • Vänsterförbundet: 6 ledamöter
  • Gröna förbundet: 4 ledamöter
  • Kristdemokraterna: 2 ledamöter
  • Centerpartiet: 1 ledamöter

Dessutom utses 7 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

 

Helsingfors valkrets
Karl-Mikael Grimm
Elisabeth Helander
Thomas Micklin
Inger Östergård
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Björn Månsson
Michael Berner
Joonas Leppänen
Mia Haglund

Nylands valkrets
Thomas Blomqvist
Mikaela Nylander
Anders Adlercreutz
Veronica Rehn-Kivi
Linnéa Henriksson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Anders Portin
Marie Bergman-Auvinen
Christel Liljeström
Tiina KujalaWerner Orre
Catharina von Schoultz
Jan-Erik Eklöf
Merja Laaksonen
Thomas Rosenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Kaj Karlstedt
Anette Karlsson
Maarit Feldt-Ranta
John Liljelund
Kjell Grönqvist
Charlotta Wolff
Thorolf Sjölund
Linda Karhinen
Birgitta Gran
 

Vasa valkrets
Jacob Storbjörk
Johanna Överfors
Peter Sjökvist
Christer Bogren
Tuula Närvä
May-Gret Axell
Kurt Hellstrand
Siv Ågren
Anna-Maja Henriksson
Mathias Skytte
Camilla Wikman
Monica Asplund
Stefan Mannsén
Mats BrandtAnna-Lena af Hällström
Bengt-Johan Skullbacka
Thomas Karv
Johanna Skarper
Greger Forsblom
Carl-Wilhelm Stenman
Carl-Gustav Mangs
Ann-Sofi Backgren
Barbro Kloo
Fanny Willman
Carola Sundqvist

Åbolands valkrets
Jonas Heikkilä
Mona Lehtonen
Tomy Wass
Jan Otto Andersson
Kjell Wennström
Peter Mattjus
Inger Wretdal

Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi
Suzanne Sjöholm

Landskapet Åland
Jonny Andersen
Ingrid Johansson
Sara Kemetter
Annette Holmberg-Jansson
Veronica Thörnroos
Harry Jansson
Runa-Lisa Jansson


 

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Mats Brandt

MEDLEMMAR

Mia Wikström
Stina Michelson
Hans Snellman
Sandra Bergqvist
Mikael Gerkman
Hanna Karlsson
Christina von Hertzen
Fredrik Rönnlund
Ted Apter
Jonas Heikkilä

STÄNDIGA SAKKUNIGA
Ida Sulin, Finlands kommunförbund
Siv Sandberg, Åbo Akademi

SEKRETERARE
Kristina Beijar


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Elin Blomqvist-Valtonen

MEDLEMMAR
Peter Mattjus
Runa Ismark
Christer Rosengren
Elisabeth Helander
Rebecca Åkers
Göte Wine
Jan Otto Andersson
Lena Sjöberg
Petri Mäntysaari
May-Gret Axell

STÄNDIGA SAKKUNNIGA
Gun Oker-Blom (Utbildningsstyrelsen)
 

SEKRETERARE
Camilla Grundström

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Inger Östergård

MEDLEMMAR

Marie-Bergman Auvinen
Mona Rönnholm
Mikael Gädda
Marcus Suojoki
Bengt Kronqvist
Camilla Andersson
Monika Arnö
Tuula Närvä
Marianne Falck-Hvilstafeldt             Bo Grönholm

SEKRETERARE
Johanna Lindholm

 

 

KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET


ORDFÖRANDE

Kenneth Stambej

MEDLEMMAR

Glenn Lindholm
Anna Luhtasela
Thomas Karv
Johan Kvarnström
Johanna Överfors
Elias Lindström
Vera Sui
Mona Lehtonen
Veera Hellman
Hanna-Kaisa Simojoki

SEKRETERARE
Peggy Heikkinen