Integrationsrapport lanserades

13.12.2017 kl. 10:48
"Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland" är skriven av FD Linda Bäckman.

Rapporten "Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland" är utgiven av Migrationsinstitutet i samarbete med Folktinget.

Hela rapporten hittar du här.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250