SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningen ska få social- och hälsovård på eget språk. Det innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar att de språkliga rättigheterna beaktas på ett tillräckligt sätt när lagstiftning och nya strukturer bereds inom social- och hälsovården,
  • följer med hur kommuner och samkommuner förverkligar de språkliga rättigheterna när de ordnar social- och hälsovårdstjänster och
  • informerar om de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården.

Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott när det gäller lagberedning och reformer inom social- och hälsovården.

Folktinget har ett social- och hälsopolitiskt utskott som:

  • bereder utlåtanden, när de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården bör uppmärksammas i lagberedning och reformarbete,
  • samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer, när det gäller tillämpningen av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården,
  • bereder skrivelser och uppvaktningar med syfte att uppmärksamma myndigheter på aktuella ärenden som har betydelse för de språkliga rättigheterna.

Folktinget följer aktivt med reformen av social- och hälsovårdsstrukturerna. 

Eftersom en fungerande tvåspråkighet inte uppstår av sig själv, är det lika viktigt med bra lagstiftning som att landskapen systematiskt planerar den svenskspråkiga verksamheten.

Utlåtanden

Här är det nya Folktinget

idag kl. 12:55

Läs Folktingsbrevet

18.06.2021 kl. 14:36

Folktingsordförandes hälsning

18.06.2021 kl. 13:09

Folktingets Suomiareenadiskussion 14.7

08.06.2021 kl. 11:12

Vill du jobba hos oss?

03.06.2021 kl. 17:41

Beställ broschyrer

03.06.2021 kl. 14:26

De finlandssvenska integrationsdagarna 2021

21.05.2021 kl. 10:37