SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Folktinget bevakar både att de språkliga rättigheterna beaktas inom produktionen av social- och hälsovårdstjänster och att de språkliga rättigheterna beaktas på ett tillräckligt sätt då lagstiftningen och vårdstrukturerna förändras. Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott när det gäller lagberedning och reformer inom social- och hälsovården.

 

Folktinget har ett social- och hälsopolitiskt utskott som:

  • bereder utlåtanden, när de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården bör uppmärksammas i lagberedning och reformarbete,
  • samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer, när det gäller tillämpningen av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården,
  • bereder skrivelser och uppvaktningar med syfte att uppmärksamma myndigheter på aktuella ärenden som har betydelse för de språkliga rättigheterna.

Utlåtanden

Utlåtande om åklagarämbetena

15.09.2011 kl. 15:07

Resolution från Folktingets extra session

03.09.2011 kl. 14:11

Utlåtande om äldrevårdslagen

17.06.2011 kl. 14:27

Utlåtande om medborgarinitiativ

15.06.2011 kl. 15:24

Utlåtande om gymnasieutbildningen

14.02.2011 kl. 12:54

Utlåtande till expertkommittén

16.12.2010 kl. 09:27

Utlåtande om magistratsreformen

11.10.2010 kl. 11:00

Utlåtande om timfördelning

01.09.2010 kl. 15:05

Utlåtande om socialvård

27.08.2010 kl. 14:05
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250