19 organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

03.02.2020 kl. 12:10
Folktinget fick i uppdrag att koordinera ett gemensamt ställningstagande gällande den svenska servicen.

Till följd av en rundabordsdiskussion om svenska frågor i social- och hälsovårdsreformen, ordnad av ministrarna Thomas Blomqvist och Krista Kiuru, fick Folktinget i uppdrag att koordinera ett gemensamt ställningstagande gällande den svenska servicen.

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna.

- Det har varit ett unikt samarbete för att hitta en gemensam linje och vi är glada över att så många aktörer inom Svenskfinland har kommit överens om ett gemensamt ställningstagande. Vi kan nog säga att det har varit en hel del kompromissande, men det är det som behövs för att den finlandssvenska rösten ska bli hörd, säger folktingssekreterare Markus Österlund.  

Organisationerna föreslår bland annat ett lagstadgat samarbetsområde för de tvåspråkiga självstyrande områdena. Samarbetet behövs eftersom dessa områden inte till alla delar kommer att klara av att ordna social- och hälsovårdstjänster på svenska. I vissa områden kommer det svenskspråkiga befolkningsunderlaget att vara så litet att det blir mycket svårt att erbjuda ens grundläggande tjänster på svenska. I fråga om vissa tjänster är volymen på svenska i hela landet så liten att den nödvändiga kompetensen endast kan upprätthållas i samarbete mellan de tvåspråkiga självstyrande områdena.

Ställningstagandet innehåller också förslag på vilka uppgifter organet för den språkliga minoriteten ska ha. Dessutom uppmärksammas exempel på konkreta åtgärder inom förvaltningen och planerandet av servicenätet som förbättrar möjligheterna till en fungerande social- och hälsovård på svenska. Behovet av ett nationellt mandat med ansvar för koordinering av och stöd för svenskspråkig utveckling av social- och hälsovård lyfts också upp.

Här hittar du hela ställningstagandet.

Lue kannanotto suomeksi

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250