Sofia Kajander gör utredning för Folktinget

12.05.2020 kl. 07:26
Vi säger välkommen till Sofia som ska jobba hos oss fram till augusti.

Sofia Kajander kommer att göra en utredning om svensk- och tvåspråkiga utbildningslinjer och tillgången till personal inom social- och hälsovårdssektorn.

Hon kommer bland annat att analysera hur antalet utexaminerade motsvarar behovet av svenskspråkig personal i olika regioner och vad eventuella brister i tillgången till personal beror på. 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250