UTBILDNING

Inom utbildningen arbetar Folktinget med att trygga tillgången till dagvård och utbildning på svenska på alla utbildningsnivåer. Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra vidare vårt svenska modersmål till följande generationer.

 

Folktingets utbildningsutskott jobbar med att:

  • bevaka utbildningssituationen och vad som sker på utbildningsfältet i Svenskfinland,
  • ta initiativ i olika utbildningsfrågor,
  • lämna utlåtanden om regeringspropositioner som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör det svenska i Finland,
  • bevaka undervisningen i svenska som det andra inhemska språket,
  • hålla kontakt med myndigheter inom utbildningssektorn,
  • hålla kontakt med olika utbildningsaktörer inom allt från småbarnspedagogik till universitet.

 

Utlåtanden

Utbildning på agendan

21.02.2019 kl. 08:44

Utbildningsutskottet hade möte

23.08.2018 kl. 13:27

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

13.08.2018 kl. 11:20

Utlåtande om gymnasielagen

21.05.2018 kl. 11:04

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

20.03.2018 kl. 13:45

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

13.03.2018 kl. 08:09
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250