UTBILDNING

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

 • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
 • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
 • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn och
 • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

 • bevakar utbildningen på svenska i Finland
 • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
 • bereder utlåtanden om lagberedning som är aktuell inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.


Frågor som just nu är aktuella:

 • helhetsutredning om den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov (från småbarnspedagogik till högskoleutbildning) som finns inskriven i regeringsprogrammet,
 • utbildnings- och kulturministeriets forum för utvecklingsprogram för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, Utbildning för alla,
 • tillgången till behöriga lärare i Svenskfinland och
 • tillgången till svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen/Finland.

 

Utlåtanden

Utlåtande om läroplikten

16.06.2020 kl. 07:04

Utbildning på agendan

21.02.2019 kl. 08:44

Utbildningsutskottet hade möte

23.08.2018 kl. 13:27

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

13.08.2018 kl. 11:20

Utlåtande om gymnasielagen

21.05.2018 kl. 11:04

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

20.03.2018 kl. 13:45
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250