UTBILDNING

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

 • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
 • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
 • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn och
 • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

 • bevakar utbildningen på svenska i Finland
 • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
 • bereder utlåtanden om lagberedning som är aktuell inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.


Frågor som just nu är aktuella:

 • helhetsutredning om den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov (från småbarnspedagogik till högskoleutbildning) som finns inskriven i regeringsprogrammet,
 • utbildnings- och kulturministeriets forum för utvecklingsprogram för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, Utbildning för alla,
 • tillgången till behöriga lärare i Svenskfinland och
 • tillgången till svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen/Finland.

 

Utlåtanden

Svenska dagen 2020 - konsertversionen

07.01.2021 kl. 15:47

Folktingsbrevet 4/2020

16.12.2020 kl. 14:14

Kolumn av Björn Vikström

16.12.2020 kl. 11:12

Skrivelse till inrikesminister Maria Ohisalo

15.12.2020 kl. 09:11

Svenska dagen - konsertversionen 2020

14.12.2020 kl. 11:08

Ett nytt folkting utses våren 2021

09.12.2020 kl. 10:13

Bra gjort Yle!

07.12.2020 kl. 16:23