UTBILDNING

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

 • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
 • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
 • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn och
 • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

 • bevakar utbildningen på svenska i Finland
 • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
 • bereder utlåtanden om lagberedning som är aktuell inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.


Frågor som just nu är aktuella:

 • helhetsutredning om den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov (från småbarnspedagogik till högskoleutbildning) som finns inskriven i regeringsprogrammet,
 • utbildnings- och kulturministeriets forum för utvecklingsprogram för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, Utbildning för alla,
 • tillgången till behöriga lärare i Svenskfinland och
 • tillgången till svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen/Finland.

 

Utlåtanden

Utlåtande om verkställighet av språklagen

19.11.2020 kl. 10:35

Utlåtande om läroplikten

16.11.2020 kl. 13:58

Foton från Folktingets svenskadagenfirande

13.11.2020 kl. 14:42

Femte avsnittet i Folktingets podd

07.11.2020 kl. 00:15

Prisvinnare på Svenska dagen 2020

06.11.2020 kl. 21:50

Fjärde avsnittet i Folktingets poddserie

31.10.2020 kl. 05:28

Folktingsbrevet 3/2020

29.10.2020 kl. 09:07