STÖD FOLKTINGETS GARANTER

Svenska Finlands folktings garanter r.f. har, bland annat, stött Folktingets verksamhet ekonomiskt sedan år 1942 och har alltid utgjort en viktig del av finansieringen.

Du är välkommen att bli medlem i Svenska Finlands folktings garanter. Den årliga medlemsavgiften är 15 euro. Ordförande Marcus Rantala, tfn 050-354 7159 ger mer information.

 

JA, JAG VILL BLI MEDLEM