Utlåtanden

Välkommen på boklansering!

19.02.2020 kl. 14:15

Folktingets förtroendevaldas fredag

07.02.2020 kl. 12:35

Folktingsmedaljen

22.01.2020 kl. 12:11

Utlåtande om kunduppgiftslagen

21.01.2020 kl. 09:35

Gott nytt år 2020!

02.01.2020 kl. 09:41

Folktinget önskar alla en fridfull julhelg!

20.12.2019 kl. 14:52
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250