Utlåtanden

Utlåtande om projektet Kundservice 2014

17.09.2013 kl. 13:50

Utlåtande om Istanbulkonventionen

23.08.2013 kl. 14:16

Utlåtande om patientrörlighetsdirektivet

16.07.2013 kl. 14:02

Utlåtande om likabehandlingslagen

31.05.2013 kl. 14:10

Utlåtande i ärende RP 53/2013 rd

29.05.2013 kl. 10:17

Utlåtande om ändring av kommunallag

29.05.2013 kl. 09:46

Utlåtande om metropolområdet

23.05.2013 kl. 14:51

Utlåtande om kommunstrukturlagen

08.05.2013 kl. 14:22
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250