Utlåtanden

Slå vakt om svenskan

09.04.2016 kl. 15:48

Utlåtande om CIMO

08.04.2016 kl. 13:09

Utlåtande om Rundradions verksamhet

10.09.2015 kl. 11:50

Utlåtande om arkivlagsarbetsgruppens promemoria

31.08.2015 kl. 16:00

Yttrande om immateriella kulturarvet

14.08.2015 kl. 14:56

Utlåtande om upphandlingslagstiftningen

30.06.2015 kl. 14:07
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250