Utlåtande om lag om social- och hälsovård

13.03.2014 kl. 16:12
Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringsproposition om en lag om ordnandet av social- och hälsovården.
Folktingets utlåtande till ministeriet hittar du här (PDF).
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250