MATERIAL OCH DOKUMENT

 

Folktingets stadgar

Lagen om Folktinget (klicka här)

 

Dokument

 

Folktingets målsättningar inför regeringsförhandlingarna våren 2019

Folktinget har sänt sina målsättningar till partiledarna och partisekreterarna inför förhandlingarna om regeringsprogrammet för åren 2019-2023. Här hittar du målsättningarna på svenska och på finska.

 

Inför sessionen i Mariehamn 3-4.5.2019

 

Allmänna handlingar

Motioner

Verksamhets-berättelse 2018

Verksamhetsplan 2019-2020

 

 

Sessionen 2018

 

Sessionen 2017:

   

 

Folktingets styrelseprotokoll

2019

 

2018

 

2017

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250