MATERIAL OCH DOKUMENT

 

Folktingets stadgar

Lagen om Folktinget (klicka här)

 

Dokument

 

Sessionen 2020

Folktingets session 4.4 är inställd på grund av Covid-19, coronaviruset. Styrelsen besluter om nytt datum så snabbt det är möjligt.

 

 
Verksamhets-
berättelse 2019
  Allmänna
handlingar
Motioner

Sessionen 2019

 

Allmänna handlingar

Motioner

Verksamhets-berättelse 2018

Verksamhetsplan 2019-2020

 

Folktingets målsättningar inför regeringsförhandlingarna våren 2019

Folktinget har sänt sina målsättningar till partiledarna och partisekreterarna inför förhandlingarna om regeringsprogrammet för åren 2019-2023. Här hittar du målsättningarna på svenska och på finska.

Sessionen 2018


Folktingets styrelseprotokoll

2019

 

2018

 

2017

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250