Pressmeddelanden

Utbildning på agendan

21.02.2019 kl. 08:44

Utbildningsutskottet hade möte

23.08.2018 kl. 13:27

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

13.08.2018 kl. 11:20

Utlåtande om gymnasielagen

21.05.2018 kl. 11:04

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

20.03.2018 kl. 13:45

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

13.03.2018 kl. 08:09

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27