Pressmeddelanden

Yttrande om landskaps- och vårdreformen

18.04.2018 kl. 13:22

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

07.04.2018 kl. 15:37

Utlåtande om åklagarmyndigheten

01.12.2017 kl. 11:55

Rapport från förvaltningsutskottets möte

30.11.2017 kl. 11:09

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

28.09.2017 kl. 12:57
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250