Pressmeddelanden

Svenskan får en större synlighet på SuomiAreena

Folktinget deltar även i sommar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg. SuomiAreena går i år av stapeln 11-15 juli 2016 och temat för politikerveckan är finländskt arbete och medborgarorganisationer. Folktingets diskussion kommer att fokusera på integration genom arbete.
13.06.2016 kl. 13:46

Folktinget vänder sig till justitiekanslern och ansvariga ministrar

Folktinget har idag vänt sig till minister Juha Rehula, minister Jari Lindström som ansvarar för språklagstiftningen och till justitiekansler Jaakko Jonkka, med anledning av regeringens förslag om jourstrukturen.
02.06.2016 kl. 11:09

Folktinget kritiserar jourberedningen

Social- och hälsovårdsministeriet har idag publicerat namnen på de 12 sjukhus som föreslås ansvara för den fullskaliga jourverksamheten. Vasa centralsjukhus finns inte med på listan. Istället kommer det enspråkigt finska Seinäjoki att sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.
19.05.2016 kl. 14:22

Sammanslagen skoladministration fullkomligt oacceptabel

Överborgmästare Jussi Pajunens förslag att den svenska skoladministrationen i Helsingfors ska bli en del av den finska skoladministrationen är fullkomligt oacceptabelt, säger Folktingets utbildningsutskott i ett uttalande från sitt möte idag i Helsingfors.
17.05.2016 kl. 13:21

Slå vakt om svenskan

Folktinget sammanträdde till session i Helsingfors 9.4.2016 och gav följande resolution:
09.04.2016 kl. 15:48

Folktinget efterlyser en genuin språklig likvärdighet

Folktinget samlas i dag i Helsingfors till sin årliga session. Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade sessionen och lyfte bl.a. fram vård- och regionförvaltningsreformen och möjligheterna att tillgodose tillgången till svenskspråkig service.
09.04.2016 kl. 12:41

Folktinget finner beslutet om tingsrättsnätverket oacceptabelt

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har idag fattat beslut om tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27. Det här påverkar flera tvåspråkiga tingsrätter. Karleby, Borgå och Raseborg tingsrätter dras in och Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter sammanslås. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska.
11.02.2016 kl. 12:57

Fel att skära i Folktingets statsunderstöd

Folktinget är besviket över att riksdagens finansutskott i sitt budgetförslag har valt att inte stöda Folktingets verksamhet i samma utsträckning som tidigare. Folktinget erhåller ett statsunderstöd för sitt uppdrag, ett understöd som de senaste åren varit 675 000 euro efter att riksdagen höjt stödet med 100 000 euro. I och med finansutskottets linjedragning krymper Folktingets stöd med ca 15 %.
11.12.2015 kl. 12:10

Regeringen måste klargöra hur den tänker garantera service på svenska

Regeringen gav idag mer detaljerad information om bildandet av de självstyrande områdena och om minskade antal sjukhus med fullskalig jour.
09.11.2015 kl. 16:31

Nyfinländare premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 2 000 € var till tre mottagare: David Celis, Alexandr Foy och Grace Ramos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2015, kl. 13.00.
06.11.2015 kl. 13:15

Folktingets förtjänstmedalj i silver till minister Ole Norrback

Minister Ole Norrback förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i silver. Folktinget utdelar också 16 förtjänstmedaljer på fyra olika orter.
06.11.2015 kl. 06:00

Över 200 evenemang på svenska under Svenska veckan 2-8.11.2015

Svenska veckan firas stort för femtonde året i rad på hela femton orter i Finland: Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda, Lahtis, Tammerfors, Borgå och Lovisa.
30.10.2015 kl. 12:26

Folktinget och Kommunförbundet i samarbete: Ny svenskspråkig referensgrupp följer svenskan i vårdreformen

Svenska Finlands folkting och Finlands Kommunförbund tillsätter en gemensam referensgrupp med uppdrag att följa med de svenska frågorna i social- och hälsovårdreformen och regionförvaltningsreformen.
30.09.2015 kl. 10:03

Folktinget ja Kuntaliitto yhteistyössä: Uusi ruotsinkielinen neuvontaryhmä seuraa ruotsin kielen asemaa sote-uudistuksessa

Svenska Finlands folkting ja Suomen Kuntaliitto asettavat yhteisen ruotsinkielisen neuvontaryhmän seuraamaan ruotsin kieleen liittyviä kysymyksiä sote- ja aluehallintouudistuksessa.
30.09.2015 kl. 10:02

Folktinget bjuder på jazz, debatt och tidsresor under Finlandsarenan

Folktinget satsar även i år stort på den svenska helheten Finlandsarenan i Björneborg. Folktinget ordnar för fjärde gången i rad diskussioner och musik på svenska under SuomiAreena-evenemanget. Finlandsarenan koordineras av Folktinget och denna sommar är det ett stort antal organisationer som är med i den svenska helheten, som går av stapeln 14-17 juli 2015. Temat för SuomiAreena är kultur och utbildning och det syns också i årets upplägg av Finlandsarenan.
22.06.2015 kl. 11:14

Folktinget vill se konkreta skrivningar för svenskan i regeringens handlingsplaner

Folktinget välkomnar skrivningarna i det nya regeringsprogrammet där regeringen värnar om landets två nationalspråk i enlighet med grundlagen. Däremot saknar Folktinget viktiga skrivningar som lyfter fram hur landets tvåspråkighet och myndigheternas service på båda språken tryggas i praktiken.
28.05.2015 kl. 12:45

Resolution från Folktingets session

Resolution från Folktingets session i Borgå 8-9.5.2015
09.05.2015 kl. 15:00

Folktinget inbjuder Sannfinländarna till diskussion

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019. Folktinget föreslår bl.a. att nationalspråksstrategins ikraftvarande förlängs och att en handlingsplan med konkreta åtgärder utarbetas.
08.05.2015 kl. 15:18

Folktinget: Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen

Förra veckan röstade Finlands riksdag med en överväldigande majoritet för att hålla kvar svenskan som ett obligatoriskt ämne i finska skolor. I samband med att Folktinget presenterade sina valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera undervisningen i våra nationalspråk.
11.03.2015 kl. 12:22